Mchybrid Big 19 cm

Paino: 102g

Uintisyvyys: 0,5-1,5m